Erdők, földhasználat

A földhasználat, földhasználati változások és erdészet ágazat (röviden LULUCF) összességében nyelőnek tekinthető az erdők tekintélyes CO2-megkötése miatt, amely az elmúlt évtizedekben zajlott jelentős mennyiségű erdőtelepítésnek és a tartamos erdőgazdálkodásnak köszönhető. A szektor nettó nyelésének mértékében - az itt elszámolt folyamatok bonyolult dinamikája miatt - trend nem mutatható ki, az eredmények 1985 és 2021 között jelentősen ingadoznak. (Az átlagos elnyelés mértéke 4,3 millió tonna CO2 - egyenérték.) 2021-ben az erdők 7,1 millió tonna CO2-ot kötöttek meg.

1. ábra: A LULUCF szektor nyelőinek és kibocsátó forrásainak megoszlása