Trendek

2021-re és az azt követő évekre vonatkozóan a felülvizsgált Göteborgi Jegyzőkönyv a 2005-ös év alapul vételével minden részes fél, így Magyarország számára is új kibocsátáscsökkentési kötelezettségeket határoz meg a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-oxidok (NOx), metántól eltérő illékony szerves vegyületek (NMVOC), az ammónia (NH3) és a 2,5µm-nél kisebb aeroszol részecskék (PM2,5) tekintetében.

Az alábbi ábrákon azt mutatjuk meg, hogy e kibocsátáscsökkentési kötelezettségek tükrében hogyan is alakultak a kibocsátások 2005 óta. Az ábrákon a vonal meredeksége jelzi a szükséges csökkentés mértékét: ha a 2022-es adatok, melyeket 2024-ben publikálunk majd, a vonal alatt lesznek, az azt jelenti, hogy Magyarszág teljesítette, amit vállalt. Láthatóan az ammónia és a PM2,5 esetén van izgulnivalónk.

További részletek a trendekről a bal oldalt lenyíló almenükben olvashatók.