A magyar levegőminőségi index

A magyar levegőminőségi index lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jobban megértsék a levegő minőségét lakóhelyükön, munkahelyükön vagy utazásuk során. Naprakész információkat jelenít meg Magyarországról, így a felhasználók betekintést nyerhetnek az egyes régiók és városok levegőminőségébe.

Az index az alábbi szennyező anyagok koncentrációs értékeit veszi figyelembe:

·         Benzol (C6H6);

·         Szén-monoxid (CO)

·         Nitrogén-dioxid (NO2);

·         Ózon (O3);

·         Aeroszol részecskék, 10 mikron alatti frakció (PM10);

·         Aeroszol részecskék, 2,5 mikron alatti frakció (PM2,5);

·         Kén-dioxid (SO2);

 

A térképen megjelenő kategóriánkénti színezés tükrözi a levegőminőségnek az egészségre gyakorolt lehetséges hatását, amelyet az a szennyező anyag vezet, amelynek koncentrációja a kapcsolódó egészségügyi hatások miatt a legrosszabb.

Az index kategóriák óránként változnak összesen 58 fix mérőállomáson illetve 2 mobil állomáson, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) által közölt naprakész adatok felhasználásával.

Ezek az adatok még nem estek át végső ellenőrzésen ezért csak tájékoztató jellegűek.

A magyar jogszabályok meghatároznak mind rövid távú (óránkénti vagy napi), mind hosszú távú (éves) levegőminőségi szinteket. A hosszú távú szintekre vonatkozó előírások szigorúbbak, mint a rövid távú szintekre, mivel a szennyező anyagoknak való hosszú távú kitettség súlyos egészségügyi hatásokat okozhat.

Az index a rövid távú levegőminőségi helyzetet jellemzi. Nem tükrözi a hosszú távú (éves) levegőminőségi helyzetet, amely jelentősen eltérhet.

A levegőminőségi index nem alkalmas a levegőminőségi előírások betartásának ellenőrzésére, és nem használható erre a célra.

Módszertan

Az index az aktuális, az OLM által óránként frissített levegőminőségi adatokat használja.

A térképen megjelenő színezésnél a szennyező anyagok legmagasabb koncentrációértékei határozzák meg az indexszintet, amely tükrözi az egyes mérőállomások levegőminőségét. Az index a szennyező anyagok közül a legmagasabb szintnek felel meg.

A térképen látható körök a levegőminőséget mérő állomások helyét jelzik. A színek tükrözik a levegő minőségét az adott órában az adott állomáson.

Azon állomások, amelyekről hiányoznak egyes szennyező anyagok adatai

Annak elkerülése érdekében, hogy ne maradjanak ki azok az állomások, amelyek nem jelentik minden szennyező adatait, az indexet minden olyan mérőállomásra számításra kerül, amelyek legalább egy szennyező anyagot mérnek. Azokat az állomásokat, amelyek nem közölnek adatokat, szürke pontokként ábrázoljuk.

A szürke pontok jelzik azokat az állomásokat, amelyekről nem érkezik egyáltalán adat 3 napig. Ez után az idő után az állomás nem jelenik meg a térképen.

A szennyező anyagok átlagolási ideje

A CO, NO2, O3 és SO2 esetében az órás koncentrációkon alapul az index kiszámítása.

A benzol (C6H6), PM10 és PM2,5 esetében az elmúlt 24 óra futó átlagán alapul az index kiszámítása. A 24 órás futó átlag akkor képződik, ha legalább 18 db órás átlagérték rendelkezésre áll a 24 órából.

Koncentrációk és index szintek tartományai

A tartományok a PM2,5, O3 és NO2 rövid távú expozíciójának relatív kockázatain alapulnak, amint azt az Egészségügyi Világszervezet az európai légszennyezés egészségügyi kockázatairól szóló jelentésben (HRAPIE projektjelentés) meghatározta.

A PM2,5-nek való kitettség relatív kockázata az alap az index kialakításában, különös tekintettel a PM2,5 napi koncentrációjának 10 µg / m3-re eső halálozási kockázatának növekedésére.

Ha feltételezzük az O3 és az NO2 relatív kockázati függvényeinek linearitását, kiszámoljuk ezen szennyező anyagok azon koncentrációit, amelyek a PM2,5 napi átlagának 10 µg/m3 növekedésével egyenértékű relatív kockázatot jelentenek.

A PM10-koncentrációk esetében a PM10 és a PM2,5 közötti állandó arányt 1:2-nek feltételezzük, összhangban az Egészségügyi Világszervezet európai levegőminőségi irányelveivel.

Az SO2 esetében a sávok az EU levegőminőségi irányelvében meghatározott határértékeket tükrözik.


Szennyezőanyagok koncentrációja*
  Kiváló Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
 Benzol 0-4 4-8 8-10 10-20 20-30 30-50
 CO 0-4000 4000-8000 8000-10000 10000-20000 20000-30000 30000-50000
PM2,5 0–10 10–20 20–25 25–50 50–75 75–800
PM10 0–20 20–40 40–50 50–100 100–150 150–1200
NO2 0–40 40–90 90–120 120–230 230–340 340–1000
O3 0–50 50–100 100–130 130–240 240–380 380–800
SO2 0–100 100–200 200–350 350–500 500–750 750–1250

*(a szennyezőanyagok koncentrációja [μg/m3] alapján)

A „rendkívül szennyezett” kategória maximális értékeit meghaladó mérési értékek nincsenek figyelembe véve, mivel ezek az értékek általában hibásak.

Egészségügyi üzenetek

Az index tartományokat egészségi állapotra vonatkozó üzenetek egészítik ki, amelyek ajánlásokat nyújtanak mind az általános egészségi állapotú, mind az érzékeny népesség számára. Ez utóbbi magában foglalja a légzési problémákkal küzdő felnőtteket és gyermekeket, valamint a szívbetegségben szenvedő felnőtteket.

Levegőminőségi index Általános népesség Érzékeny csoportok
Kiváló A levegő minősége jó. Élvezze a szokásos szabadtéri tevékenységeket. A levegő minősége jó. Élvezze a szokásos szabadtéri tevékenységeket.
Élvezze a szokásos szabadtéri tevékenységeket. Élvezze a szokásos szabadtéri tevékenységeket.
Megfelelő Élvezze a szokásos szabadtéri tevékenységeket. Fontolja meg az intenzív szabadtéri tevékenységek csökkentését, ha tüneteket tapasztal.
Szennyezett Fontolja meg az intenzív tevékenységek csökkentését a szabadban, ha olyan tüneteket tapasztal, mint a szemfájás, a köhögés vagy a torokfájás. Fontolja meg a fizikai aktivitás csökkentését, különösen a szabadban, legfőképp akkor, ha tüneteket tapasztal.
Erősen szennyezett Fontolja meg az intenzív tevékenységek csökkentését a szabadban, ha olyan tüneteket tapasztal, mint a szemfájás, a köhögés vagy a torokfájás. Csökkentse a fizikai aktivitásokat, különösen a szabadban, legfőképp, ha tüneteket tapasztal.
Rendkívül szennyezett Csökkentse a fizikai aktivitásokat a szabadban. Kerülje a szabadban végzett fizikai tevékenységeket.

 

További információ

Egy állomásra kattintáskor a térképen, megjelenik egy előugró ablak, amely a következő kiegészítő információkat tartalmazza:

1.    Az állomás neve.

2.    Az állomáson mért főbb komponensek szennyezettségi szintjei, indexszínezésnek megfelelő színekkel jelölve 3 napra visszamenőleg. A sorban a legutolsó szín jelöli az aktuális koncentráció szinteket.

3.     A levegőminőség aloldalon adott állomáson mért komponensek legutolsó órás mért értékei. Ez a főoldali térképen felugró ablakban nem szerepel.

4.    További adatok gombra kattintva az automata mérőhálózat mérési adatai kérdezhetőek le.

Figyelem! A levegőminőség aloldalon, a felugró ablakban szereplő mérési adatok mindegyik komponens esetében az utolsó mért órás átlagolású értékek. Az index meghatározása CO, NO2, O3 és SO2 esetében szintén az utolsó órás mért értéken alapul. Ezzel szemben C6H6 (benzol), PM10 és PM2,5 esetében az index 24 órás futó átlag alapján kerül meghatározásra, ezért előfordulhat olyan eset ezeknél a szennyezőknél, amikor az index rosszabb vagy jobb levegőminőséget mutat, mint az órás érték.

Egyéb információ

Az oldalon található további információforrások a levegő minőségéről:

·         Mérési adatok menüpont alatt az aktuális mért koncentrációk

·         Értékelések menüpont: Az elmúlt év mérései statisztikákon, grafikonokon, és térképeken keresztül bemutatva

·         Információk menüpont: információk a mérőhálózatról, zónákról, indexről és a jogszabályokról

Az európai levegőminőségi index – amely alapját képezi a magyar levegőminőségi indexnek – az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által közösen lett kifejlesztve az állampolgárok és a hatóságok tájékoztatására az aktuális levegőminőségi állapotról Európában.