Közlemény a típusjóváhagyási vizsgálatokkal kapcsolatban

 

Típusjóváhagyási (korábban: Típusalkalmassági felülvizsgálati) igazolással rendelkezdő gázelemző-készülék típusok
https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/tipusjovahagyas/tipuslista


 A Magyar Közlöny 2011. évi 4. számában megjelent 6/2011 (I.14.) VM rendelet 21.§ értelmében

(1) A légszennyezés és levegõterheltségi szint mérésére alkalmazott, folyamatos mérésre alkalmas gázelemzõ és pormérõ készülékeknek rendelkeznie kell típusjóváhagyási igazolással.

(2) típusjóváhagyást az Országos Meteorológiai Szolgálat végzi, a típusjóváhagyási igazolást kiállítja és nyilvántartja.

A típusjóváhagyás követelményeit a 17. melléklet tartalmazza.


A hivatkozott rendelet értelmében kérjük, az alábbiak szerint járjon el a típusjóváhagyási kérelem benyújtásánál:

- a kérelem űrlapot ITT töltheti le, amely tartalmazza a beadandó dokumentumok listáját is;

Kérjük, az űrlap szövegén ne változtasson, értelemszerűen töltse ki a szükséges adatokat.
Az űrlapot elektronikusan kérjük kitölteni, cégszerűen aláírni és a szkennelt példányt e-mail-en benyújtani.

- a dokumentumok benyújtásánál az alábbiakat vegye figyelembe:

- EN ISO/IEC 17025 szabvány szerinti, típusvizsgálat elvégzésére akkreditált laboratórium által kibocsátott vizsgálati jelentés

a vonatkozó szabvány(ok), előírások szerinti vizsgálatokat elvégző, a megfelelést mérésekkel igazoló laboratórium által kiadott jelentés (test report)

- tanúsítvány a típusjóváhagyás követelményeinek való megfelelésről: 

lehet TÜV Certificate, mCERT tanúsítvány vagy ezekkel egyenértékű az EPA "List of designated reference and equivalent methods" listájában vagy a Bundesanzeiger-ben történt kihirdetés.
Kizárólag erről a dokumentumról kérünk hiteles magyar fordítást, ha nem angol (vagy német) nyelven került kiállításra!

 

- a vizsgált berendezés angol és magyar nyelvű gépkönyve:

minden esetben kérjük mellékelni az angol nyelvű gépkönyvet és ennek legalább kivonatos magyar nyelvű fordítását.
A magyar fordításnak tartalmaznia kell a berendezés kezelésének leírását olyan mértékben, hogy a felhasználó számára a biztonságos üzemeltetés megvalósítható legyen.

- a gyártó minőségirányítási rendszerének tanúsítása:

amennyiben a gyártó minőségirányítási rendszerének tanúsítása folyamatban van, ennek tényéről mellékeljen igazolást vagy nyilatkozatot, megjelölve a folyamat lezárásának várható határidejét. A tanúsítvány hiányában csak ideiglenes típusjóváhagyási igazolást állítunk ki, amelyet akkor véglegesítünk, ha bemutatásra került a tanúsítvány. 
Ez kizárólag már folyamatban lévő QC rendszerek tanúsítása esetén értendő!

- kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumok átvizsgálásánal az angol a preferált nyelv, lehetőség szerint az angol nyelvű dokumentumokat mellékelje;

- a vizsgálathoz szükséges dokumentumokat elektronikus formátumban, adathordozón (CD, DVD, pen drive) is kérjük benyújtani;

- a típusjóváhagyott (korábbi elnevezés szerint: típusfelülvizsgált) készülékek listája a https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/tipusjovahagyas/tipuslista címen tekinthető meg, amelyet a rendelet értelmében félévente frissítünk;

- a kérelem benyújtásánál kérjük, legyen tekintettel arra, hogy a vizsgálat lefolytatásának ideje legalább 1 hónap, több kérelem esetén ez arányosan meghosszabbodhat.

 

Kéréseivel, kérdéseivel az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

Országos Meteorológiai Szolgálat
Megfigyelési Főosztály
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

kapcsolattartó: Dézsi Viktor, osztályvezető
e-mail: dezsi.v @ met.hu
tel:  1 / 346-4878

kapcsolattartó: Paulik Szabina
e-mail: paulik.sz @ met.hu
tel:  1 / 346-4602