Térbeli adatok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Közlekedéstudományi Intézettel és a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve összeállította a 2019. évre vonatkozó, a jelentési irányelvekben előírtaknak megfelelően 0,1 x 0,1 fokos felbontású, rácshálós kibocsátási adatbázist a légszennyező anyagokra. A kibocsátások rácshálós ábrázolásához módszertani háttérként az EMEP/EEA legújabb, a légszennyező anyagok kibocsátási leltárára vonatkozó útmutatója szolgált.

A légszennyező anyagok ágazati kibocsátásának területi eloszlását az alábbi térképek szemléltetik.

A térképek alatt a rácshálós adatok .xls formátumban letölthetők.