2020. évi PM10 körmérés 2020. október 21.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 6/2011 (I.14.) VM rendelet 8.§ értelmében az OMSZ MFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ helyszíni immissziós körmérést szervez az alábbi komponens folyamatos mérésére a feltüntetett méréstartományban:

PM10     környezeti koncentráció, fűtési időszakban

A résztvevők csak mobil laboratóriummal (mérőbusz) érkezhetnek, mivel a PM monitorok megfelelő működéshez szükséges klimatikus viszonyok biztosítására egyéb lehetőség nem adott a helyszínen!

A körmérés időpontja: 2020. november 16 – december 3.

  1. hét 2. hét
érkezés, telepítés november 16. november 25.
mérés (7 nap) november 17. 00 órától
november 23. 24 óráig
november 26. 00 órától
december 02. 24 óráig
leszerelés, távozás november 24. december 03.

A körmérés helyszíne: OMSZ MFO LRK, 1181 Budapest, Gilice tér 39.

A körmérés szervezője: OMSZ MFO LRK Jártassági Vizsgálati Iroda

A körmérésben közreműködik: OMSZ MFO LRK Vizsgálólaboratórium

Részvételi díj: 50.000 Ft + ÁFA

Jelentkezési határidő: 2020. november 3.

Jelentkezés módja: Cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő küldése e-mailben az alábbiak szerint címezve:

Országos Meteorológiai Szolgálat

Megfigyelési Főosztály
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ
Dézsi Viktor, osztályvezető részére
1181 Budapest, Gilice tér 39.

Email: paulik.sz@met.hu

Teljesítés módja: Jártassági vizsgálati jelentés átadása (várhatóan 2021. március-április)

Fizetés módja: Számla ellenében utólag, 15 napos fizetési határidő mellett, átutalással

Kérjük, hogy a megrendelés tartalmazza mindazokat az adatokat (pontos számlázási cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, egyedi közleményekkel kapcsolatos kérések), amelyek a számla elkészítéséhez szükségesek.

Kérjük a résztvevőket, hogy a megrendelőben vagy a fenti elérhetőségre küldött levélben feltétlenül adják meg az alábbiakat:

  • PM monitor típusa, amellyel a programban részt kívánnak venni
  • preferált részvételi időpont(ok), ha van ilyen.
    Amennyiben nincs konkrét kérés, a mérőcsoportot az LRK véletlenszerűen osztja be!
  • a mobil laboratórium, ill. a villamos hálózati csatlakozás típusa

Bővebb tájékoztatást Útmutató formájában küldünk a jelentkezett mérőcsoportok részére.

Egységünk a NAH által NAH-8-0004/2016 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.