2022. évi PM körmérés 2022. november 14.

Közzététel: 2022.10.14.

 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 6/2011 (I. 14.) VM rendelet 8.§ értelmében az OMSZ MFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ helyszíni immissziós körmérést szervez PM2,5 mintavételre az alábbiak szerint:

           

A körmérés időpontja:              2022. november 15-30.

  1. hét 2. hét
érkezés, telepítés november 14. november 23.
mérés (7 nap)

november 15. 00 órától

november 21. 24 óráig

november 24. 00 órától

november 30. 24 óráig

leszerelés, távozás november 22. december 1.

 

A 2 mérési hét közül elegendő csak az egyiken részt venni.

 

A körmérés helyszíne:                     OMSZ MFO LRK, 1181 Budapest, Gilice tér 39.

A körmérés szervezője:                  OMSZ MFO LRK Jártassági Vizsgálati Iroda

A körmérésben közreműködik:    OMSZ MFO LRK Vizsgálólaboratórium

Részvételi díj:                                     65.000 Ft + ÁFA

Jelentkezési határidő:                      2022. november 4.

Jelentkezés módja:                      Cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő küldése e-mailben az alábbiak szerint címezve:

              Országos Meteorológiai Szolgálat
            Megfigyelési Főosztály
              Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

              Dézsi Viktor, osztályvezető részére
              1181 Budapest, Gilice tér 39.
              e-mail: paulik.sz@met.hu

Teljesítés módja:                        Jártassági vizsgálati jelentés átadása (várhatóan 2023. I. negyedév)

Fizetés módja:                            Számla ellenében utólag, 15 napos fizetési határidő mellett, átutalással

 

Kérjük, hogy a megrendelés tartalmazza mindazokat az adatokat (pontos számlázási cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, egyedi közleményekkel kapcsolatos kérések), amelyek a számla elkészítéséhez szükségesek.

 

További tudnivalók:              

  - A mérőcsoportoknak a mérés teljes időtartama alatt (7 nap) részt kell venniük a mérési programban.

  - A mintavevő működéséhez szükséges körülményekről a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

  - A mérlegelést (és az analízist) a résztvevők saját eszközeikkel maguk végzik laboratóriumukban.

  - A résztvevők számára lehetőség nyílik a levett minták szerves (PAH) és szervetlen (Pb, As, Ni, Cd) komponenseinek meghatározására, az eredmények összehasonlítására. Amennyiben mérőcsoportjuk részt kíván venni ebben a kiegészítő programban, megrendelésükben egyértelműen jelezzék. A kiegészítő program(ok)ban való részvétel ingyenes.

A mintavételről és az analitikai elemzésről külön részjelentések kerülnek kiadásra.

A kiegészítő programok kiértékelésének feltétele, ha az érdekelt résztvevők száma legalább 8. Ezért a szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők beosztását észszerűen csoportosítsa!

 

Bővebb tájékoztatást Útmutató formájában küldünk a jelentkezett mérőcsoportok részére.

 

Egységünk a NAH által NAH-8-0004/2021 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. (Bővebben: link)