2020. évi immissziós körmérés 2020. szeptember 7.

Közzététel: 2020.07.30.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 6/2011 (I.14.) VM rendelet 8.§ értelmében az OMSZ MFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ laboratóriumi immissziós körmérést szervez az alábbi komponensek folyamatos mérésére a feltüntetett méréstartományokban:

           benzol, toluol, etil-benzol, m-p-xilol, o-xilol (BTEX):  0 - 15 ppb

            

A körmérés időpontja:              2020. szeptember 7 - 18.

                                                        1. hét: 2020. szeptember 7-11.

                                                        2. hét: 2020. szeptember 14-18.

A körmérés helyszíne: OMSZ MFO LRK, 1181 Budapest, Gilice tér 39.

A körmérés szervezője: OMSZ MFO LRK Jártassági Vizsgálati Iroda

A körmérésben közreműködik: OMSZ MFO LRK Kalibráló Laboratórium

Részvételi díj: 220.000 Ft + ÁFA (a teljes programra)

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 25.

Jelentkezés módja: Cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő küldése e-mailben az alábbiak szerint címezve:

              Országos Meteorológiai Szolgálat
              Megfigyelési Főosztály
              Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

              Dézsi Viktor, osztályvezető részére
              1181 Budapest, Gilice tér 39.
              e-mail: paulik.sz@met.hu

Teljesítés módja:                        Jártassági vizsgálati jelentés átadása (várhatóan 2020. novemberben)

Fizetés módja:                            Számla ellenében utólag, 15 napos fizetési határidő mellett, átutalással

 

Kérjük, hogy a megrendelés tartalmazza mindazokat az adatokat (pontos számlázási cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, egyedi közleményekkel kapcsolatos kérések), amelyek a számla elkészítéséhez szükségesek.

 

Kérjük a résztvevőket, hogy a megrendelőben vagy a fenti elérhetőségre küldött levélben feltétlenül adják meg az alábbiakat:

·         gázelemző(k) típusa, amellyel / amelyekkel a programban részt kívánnak venni
·         preferált részvételi időpont(ok), ha van ilyen.
      Amennyiben nincs konkrét kérés, a mérőcsoportot az LRK véletlenszerűen osztja be!

 

A mérések KEDD dél körül kezdődnek és - ideális esetben - a következő napon délután fejeződnek be, így az eddigi gyakorlatnak megfelelően a mérést megelőző hétfői napon reggel/délelőtt a műszerek beszállíthatóak és a bemelegedést követően az üzemeltető által, saját eszközeikkel a helyszínen beállíthatóak, majd - egyeztetést követően - a mérést követő csütörtökön vagy pénteken elvihetőek.

Valamennyi résztvevőnek hangsúlyozottan javasoljuk, hogy éljen a műszerek helyszínen történő ellenőrzésének lehetőségével és szánja rá erre a szükséges időt!

 

Hangsúlyozzuk, hogy a méréshez szükséges mintavevő csövet és szerelvényeket az üzemeltetőnek kell biztosítania, továbbá gondoskodnia kell BTEX komponensek mérése során az adatok gyűjtéséről és szükség szerint hidrogénről is (FID esetén)!

 

Bővebb tájékoztatást Útmutató formájában küldünk a jelentkezett mérőcsoportok részére.

 

Egységünk a NAH által NAH-8-0004/2016 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.