2023. évi immissziós körmérés 2023. június 27.

Közzététel: 2023.07.31.

 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a 6/2011 (I. 14.) VM rendelet 8.§ értelmében az OMSZ MFO Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ laboratóriumi immissziós körmérést szervez az alábbi komponensek folyamatos mérésére a feltüntetett méréstartományokban:

          benzol, toluol, etil-benzol, m,p-xilol, o-xilol (BTEX): 0 - 15 ppb

            

A körmérés időpontja:              2023. szeptember 11-22.

                                                          1. hét: 2023. szeptember 11-15.

                                                          2. hét: 2023. szeptember 18-22.

A körmérés helyszíne:                     OMSZ MFO LRK, 1181 Budapest, Gilice tér 39.

A körmérés szervezője:                  OMSZ MFO LRK Jártassági Vizsgálati Iroda

A körmérésben közreműködik:    OMSZ MFO LRK Kalibráló Laboratórium

Részvételi díj:                               220.000 Ft + ÁFA

Jelentkezési határidő:               2023. augusztus 28.

Jelentkezés módja:                    Cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő küldése e-mailben az alábbiak szerint címezve:

              Országos Meteorológiai Szolgálat
            Megfigyelési Főosztály
              Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

              Dézsi Viktor, osztályvezető részére
              1181 Budapest, Gilice tér 39.
              e-mail: paulik.sz@met.hu

Teljesítés módja:                        Jártassági vizsgálati jelentés átadása (várhatóan 2024. I. félév)

Fizetés módja:                            Számla ellenében utólag, 15 napos fizetési határidő mellett, átutalással

 

Kérjük, hogy cégszerűen aláírt megrendelésük tartalmazza mindazokat az adatokat (pontos számlázási cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, egyedi közleményekkel kapcsolatos kérések), amelyek a számla elkészítéséhez szükségesek.


Részvételi szándékuk esetén szíveskedjenek az előregisztrációs űrlapot (LINK) kitölteni és értelemszerűen megadni a szükséges információkat (amennyiben mérőcsoportjuk még nem tette meg).
 

 A mérések KEDD dél körül kezdődnek és - ideális esetben - a következő napon délután fejeződnek be, így az eddigi gyakorlatnak megfelelően a mérést megelőző hétfői napon reggel/délelőtt a műszerek beszállíthatók és a bemelegedést követően az üzemeltető által, saját eszközeikkel a helyszínen beállíthatók, majd - egyeztetést követően - a mérést követő csütörtökön vagy pénteken elvihetők.

Valamennyi résztvevőnek hangsúlyozottan javasoljuk, hogy éljen a műszerek helyszínen történő ellenőrzésének lehetőségével és szánja rá erre a szükséges időt!

 

Hangsúlyozzuk, hogy a méréshez szükséges mintavevő csövet és szerelvényeket az üzemeltetőnek kell biztosítania, továbbá gondoskodnia kell BTEX komponensek mérése során az adatok gyűjtéséről és szükség szerint hidrogénről és/vagy nitrogénről is!

 

Bővebb tájékoztatást Útmutató formájában küldünk a jelentkezett mérőcsoportok részére.

 

Egységünk a NAH által NAH-8-0004/2021 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. (Bővebben: link)