Nemzetközi adatszolgáltatásba bejelentett mérőhelyek és komponensek

Állomás Komponens
Ajka SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5
Budapest Gilice SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP
Budapest Honvéd PM2.5
Budapest Kőrakás SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10
Budapest Pesthidegkút SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX
Budapest Széna SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP
Budapest Teleki SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX
Debrecen Kalotaszeg SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP
Dunaújváros SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX
Dunaújváros Apáczai As, Cd, Ni, Pb, BaP
Esztergom SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP
Győr1 Szent István SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5
Győr2 Ifjúság SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP
Hajdúböszörmény PM10, BaP
Halmajugra PM10, As, Cd, Ni, Pb, BaP
Hernádszurdok O3, PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, Pb, BaP
Kazincbarcika SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5
Kecskemét As, Cd, Ni, Pb, PAH
Kistelek PM10, BaP
K-puszta SO2, NO2, CO, O3, PM10, TGM, As, Cd, Ni, Pb, PAH,
Ülepedő por és abból As, Cd, Ni, Pb, Hg, PAH, PM2.5-ből EC/OC, anionok és kationok
Miskolc Búza SO2, NO2, NOx, CO, PM10, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP
Nyíregyháza SO2, NO2, NOx, CO, PM10
Pécs Boszorkány SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5
Pécs Szabadság SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, BaP
Sajószentpéter SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10
Sarród SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5, BTEX, As, Cd, Ni, Pb, PAH
Sopron SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX
Százhalombatta 1 SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, BTEX, VOC, As, Cd, Ni, Pb, BaP
Szeged2 SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, BTEX
Szigetújfalu PM10
Szombathely As, Cd, Ni, Pb, BaP
Tab PM10, As, Cd, Ni, Pb, BaP
Tapolca PM10, BaP
Tatabánya1 Ságvári SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10
Veszprém SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTEX
Veszprém Patak tér As, Cd, Ni, Pb, BaP

 

Légszennyező komponensek
SO2 kén-dioxid
NO2 nitrogén-dioxid
NOx nitrogén-oxidok
CO szén-monoxid
O3 ózon
PM10 10 mikron átmérőnél kisebb részecskék
PM2.5 2.5 mikron átmérőnél kisebb részecskék
BTEX benzol, toluol, etil-benzol, xilolok
As arzén
Cd kadmium
Ni nikkel
Pb ólom
BaP benzo(a)pirén
PAH benz(a)antracén, benz(b)fluorantén, benz(j)fluorantén, benz(k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén, dibenz(a,h)antracén
Hg higany
TGM teljes gázhalmazállapotú higany
VOC etán, etén, propán, propén, n-bután, izobután, 1-butén, n-pentán, izopentán

 

A főbb komponensek adataiból készített éves statisztikai mutatók megtekinthetőek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség hivatalos levegőminőségi portálján:
https://aqportal.discomap.eea.europa.eu/products/data-viewers/statistical-viewer-public/